Mepende Batin

Mepende Batin

Oleh : Enjang JR Cicing Batin Lemah rasa samandap karumasaan, tumungkul kalbu ngahaflah milari katingtriman ati mayunan leah kajembaran rizki ri

Oleh : Enjang JR

Cicing Batin

Lemah rasa samandap karumasaan, tumungkul kalbu ngahaflah milari katingtriman ati mayunan leah kajembaran rizki ridlo gusti

Cicing batin !
Tong cengkat tina panuyun rasa kasabaran
Layeutkeun kalbu ngawiru papah lengkah dadasaring pangjurung niat tekad milampah katawaqalan

Cicing batin….!
Jep keun dina simpena hate
Tong endag kuangin amarah anu datang ngendag najan sadadakan
Sengker kukautan ajiring kayakinan nunetep dina karumasaan

Cicing batin…dina kapengkuhan diri nyanda nampa qadar taqdir ngaku nampi katangtuan
Cicing….tong kapancing kupangraraksuk cukang sirik, dzalim, sir dir kukabitaan

Cicing batin…dina tasyakur diri namprak ikhlas geusan narima kanyataan.

Garut, 24/08/2019

COMMENTS

close