Ngaraksa Diri

Ngaraksa Diri

Oleh : Enjang JR ** Ya Robbana ** Dina saipis kulit pamungkus sakujur raga Dina sangalir getih samudgoh darah gumpaling sagantung jajantung Di

Oleh : Enjang JR

** Ya Robbana **

Dina saipis kulit pamungkus sakujur raga
Dina sangalir getih samudgoh darah gumpaling sagantung jajantung
Dina sagumulung daging pamungkus tulang

Sumanding kersa-Na nu salamina nganganteur marengan hirup abdi
Sasanding kersa -Na nu salawasna nyangkaruk ngajiwa sukma

Dina nafas, dina lisan, na emutan disalebeting kalbu
Mungguh taya panyumputan tina pangriksa paniten salira ya Robbi
Mungguh taya balangah asih rohman salira ya Alloh
Mungguh sadayana dikungkung kubaletangan salira Yaa Robbul ijati

Allohu Akbar mung Alloh anu hiji nu ngawasa sadaya makhluk ciciptaning salira
Sadaya makhluk nu aya dilangit, dibumi
Mungguh sadayana runduk sujud ruku nasbihkeun kasucian salira yaa Robbana.

*Edisi Jum’at berkah (23/8/2019)

COMMENTS

close